ANDMEKAITSE

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed jm. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk eriliigilised isikuandmed, milleks on muu hulgas inimese terviseandmed.

ANDMEKAITSETINGIMUSED

Aira Perearstikeskuses on seadusandlusest tulenev kohustus kaitsta patsientide, klientide ja töötajate privaatsust. Sellest lähtuvalt kirjeldatakse põhimõtted, mis käsitlevad eelnevalt nimetatud huvigruppide andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Tulenevalt uuest 25. mail 2018 jõustuvast Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, oleme uuendanud isikuandmete töötlemise põhimõtteid, millega saate tutvuda siin: