Tasuliste teenuste hinnakiri

Tervisetõendi ja mõnede muude teenuste hinna perearst kehtestab ise, kuna haigekassa nende eest ei tasu.

Uuringud ja analüüsid patsiendi soovil tasustatakse vastavalt eesti haigekassa kehtivale hinnakirjale.

Tasuliste teenuste eest arveldamine ainult sularahas.

Hinnakiri
Nimetus Hind (€)
Koduvisiit 5,00 €
Kindlustamata isiku arsti vastuvõtt 45,00 €
Kindlustamata isiku arsti koduvisiit 55,00 €
Kindlustamata isiku pereõe vastuvõtt 35,00 €
Kindlustamata isiku pereõe koduvisiit 45,00 €
Nimistuvälise isiku plaaniline arsti vastuvõtt 45,00 €
Nimistuvälise isiku õe vastuvõtt 35,00 €
Retsepti väljastamine kindlustamata isikule 20,00 €
Retsepti väljastamine nimistu väliselt 20,00 €
Autojuhilubade (A, B kategooria) arstitõend 1, 2 45,00 €
Autojuhilubade (C kategooria) arstitõend 1, 2 50,00 €
Tervisedeklaratsiooni täitmine 1, 2 5,00 €
Arstitõend relvaloa taotlemiseks 1, 2 50,00 €
Tõend Kaitseliidule, vabatahtliku päästja tervisetõend 1, 2 45,00 €
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete Schengeni riikidesse kaasavõtmise taotlus 1, 2 45,00 €
Tervisetõend tööle (ilma röntgenita) 2 45,00 €
Tervisetõend tööle (sisaldab kopsuröntgenit) 2 60,00 €
Tervisetõend tööle (sisaldab kopsuröntgenit ja bakteriaalsed külvid) 2 90,00 €
Kehtiva tervisetõendi dublikaadi väljastamine 2 10,00 €
Kindlustustõend panka, kindlustusele, Migratsiooni Ametile jne. 2 45,00 €
Tõend patsiendi nõudmisel 2 45,00 €
Võõrkeelne tõend (õppima, tööle minekuks jne.) 2 45,00 €
Röntgenpiltide ja teiste raviasutuste dokumentide printimine patsiendi soovil 2 5,00 €

1 Kaasas peab olema isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass).
2 Kui on soov saada tervisetõendit, siis kirjutatakse see 15 päeva jooksul.